Felhívás!

Találatok: 1723

Ezúton szeretnénk felhívni valamennyi érintett egyesületi tag figyelmét, a 2018. februárjában hozott
Közgyűlés, horgászállásokra vonatkozó határozatára.
Emlékeztetőül: A Közgyűlésen egyhangú határozat született arról, hogy azok a horgászok, akik a
korábbi években horgászállást alakítottak ki a víztéren vagy annak partján, kivétel nélkül hozzák
azokat balesetmentes és biztonságos állapotba. A veszélyes állapotba került vagy nem megfelelő
állapotú helyeket egykoron kialakító egyesületi tagok a határozat értelmében nem tudják majd
kiváltani addig a bányatóra vonatkozó területi jegyüket, amíg nem teljesítik ez irányú
kötelezettségeiket.
A már korábban felhagyott horgászállások rendbehozatalát vagy felszámolását a közösségi munkák
során az Egyesület fogja elvégezni.
A szükséges és elengedhetetlen beavatkozásokról előzetesen minden érintettnek az Egyesület
horgászmesterével egyeztetnie kell.

HE Elnöksége