Találatok: 1859

Közgyűlési összefoglaló

Az Egyesület Elnöksége az alábbiakban tájékoztatja az érdeklődőket, az Egyesület 2018. február 18-i Közgyűlésén hozott határozatokról:

A Közgyűlésen az Egyesület tagságából 47 fő képviselte érdekeit.
Az Egyesület Közgyűlése a meghívóban foglalt napirendi pontoknak megfelelően zajlott le.
Az első napirendi pont keretében, a beszámolókat követően a tagság által feltett néhány tisztázásra szoruló kérdést követően, együttesen kerültek egyhangú szavazati eredménnyel elfogadásra az Egyesület 2017. évi működéséről szóló beszámolók.

A 2018. évi feladatok és gazdálkodási irányelvek meghatározása során az alábbi határozatok születtek:

Az Egyesület Elnöksége egyhangú szavazást követően felhatalmazást kapott az A&E Media Group Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés megkötésére.

A kondorosi varrodai-tó halgazdálkodási jogával összefüggő kérdések rendezésére egyhangú szavazást követően kapott felhatalmazást az Egyesület Elnöksége. Ennek alapján Kondoros Város Önkormányzatának döntése esetén az Egyesület együttműködésre léphet az Önkormányzattal a varrodai-tó halgazdálkodási jogának rendezésére. A jogosultság rendezését követően olyan víztér kialakítása veszi kezdetét a tavon, ahol kizárólag a gyermekek számára lesz lehetőség biztonságos és rendezett körülmények között a horgászat fortélyainak megismerésére.

A kondorosi homokbánya horgászállásit érintette a következő, szintén egyhangúlag megszavazott határozat. Ennek értelmében a 2019. év során csakis olyan horgásztárs válthatja ki területi jegyét a víztérre, aki kifogástalan, vagyis balesetmentes, kulturált és rendezett állapotba hozta az általa korábban kialakított horgászállást. A felhagyott horgászállások rendbe hozatala az Egyesület feladata, amelyet a közösségi munkák keretében rendeznek majd a tagok. A horgászállások revíziójára a 2018. őszére meghatározott közösségi munka napján kerül sor.

Az Egyesület Közgyűlése anyagi jellegű határozatokat hozott a következőkben:
A kondorosi homokbányára 2018. évben nem emelkedik tovább az éves teljes jogú területi jegy ára, annak értékét 30.000,- Ft-ban állapította meg a Közgyűlés.

Az Egyesület, gyermek horgászai számára átvállalja a horgászjegyük költségeit. Ezzel a gyermekek számára díjmentessé válik a horgászati okmányaik kiváltása. Ez a kedvezmény nem vonatkozik a gyermekek kísérőire, illetve más egyesületek gyermek horgászaira.

A tisztségviselői területi jegyek értékét 5.000,- Ft-ban állapította meg a Közgyűlés.

Az Egyesületbe belépő új tagok által befizetendő egyszeri halasítási hozzájárulást, egyhangú döntéssel 100.000,- Ft-ban határozta meg a Közgyűlés.

Közösségi munka megváltását 3/0 részvétel esetén a mindenkori teljes értékű napijegy árában határozta meg a Közgyűlés.

Az előre meghirdetésre kerülő közösségi munka időpontok az alábbiakban kerültek meghatározásra: március 11; március 25; és október 14. Kezdés valamennyi alkalommal reggel 9,00. Regisztráció 9,10-ig az Egyesület horgászmesterénél.

A halfogó versenyek időpontjait az alábbiak szerint határozta meg a Közgyűlés:
Ragadozó halfogó verseny: május 12-13. (homokbánya);
Folyóvízi halfogó verseny: június 16-17. (Hármas-Körös folyó, Ladányi-csatorna alatti balparti szakasza);
Invazív halfogó verseny: július 28-29. (homokbánya);
„Nemes” halfogó verseny: szeptember 08-09. (homokbánya).
A versenyek kezdési időpontjai is megváltoztatásra kerültek, korábbra helyeződtek: 9,00-ra.
Ifjúsági verseny:
A horgászszakkör keretében kerül meghatározása a konkrét időpontja, amely helyszíne a homokbánya.
Gyermek halfogó versenyek:
Betyár-napok keretében (Varrodai-tó),
a horgásztábor keretében és
a Körösvidéki Sulikupa rendezvényei során.

A fenti határozatok meghozatalát követően a 2018. évre vonatkozó gazdálkodási irányelvek kerültek meghatározásra, amelyeket egyhangúan fogadtak ez a Közgyűlésen megjelent tagok.

A Közgyűlés alapján:

Harsányi Dezső
elnök

 

Találatok: 2511

Halfogó versenyek és időpontjaik

Ragadozó halfogó: május 13-14. (Homokbánya)

„Nemes” halfogó: június 24-25. (Homokbánya)

Invazív halfogó: július 22-23. (Homokbánya)

Folyóvízi halfogó: szeptember 23-24. (H-Körös, Szarvas)

Ifjúsági és gyermek halfogó versenyek:

Ifjúsági halfogó: 

  • Ifjúsági tábor keretében (Homokbánya)

Gyermek halfogó: 

  • Betyár-napok (volt Varrodai tó), 
  • Horgásztábor, Körösvidéki Sulikupa

 

Találatok: 2874

Haljelölések

A Kondorosi Horgász Egyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja a Tisztelt sporttársakat, hogy 2016. márciusától egyedi jelöléssel ellátott halak kihelyezésére került sor az Egyesület kezelésében lévő víztéren. Ez a jelölés a jövőben is folytatódni fog terveink szerint.

Tovább olvasom...