Találatok: 479

Jelölő Bizottság tagjai

Az Egyesület Közgyűlése megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjait, akik
feladata, hogy összegyűjtsék a 2020-tól tisztséget vállaló egyesületei tagokra szóló javaslatokat, valamint az érintettekkel leegyeztessék a javaslatok elfogadását vagy elutasítását.

Kérjük az Egyesület valamennyi tagját, hogy felelősségteljes és átgondolt javaslataikkal keressék meg a Bizottság tagjait és kérjék a javasolt személyek adminisztrációját és a tisztség elfogadásával kapcsolatos felkeresését.

A Jelölő Bizottság megválasztott vezetője és tagjai:

 • Nyemcsok László
 • Miskó József és
 • Pálfi József.
Találatok: 450

Az Egyesület helyi horgászrendjének 2019-re vonatkozó változásai

 • A ponty fajlagos tilalmi ideje alatt teljes horgászati tilalom lép életbe. Ebben azidőszakban semmilyen horgászati tevékenység nem folytatható a víztéren.
 • Halkímélő matrac használata kötelező, amelynek a horgászálláson történő
  funkcionális elhelyezése előtt a horgászat nem kezdhető meg.
 • Telepítések után 1 hét teljeskörű horgászati tilalom lép érvénybe ebben az évben.
 • Éves teljes jogú területi jeggyel összesen 40 kg ponty tartható meg.
 • Indokolt estben szükségessé váló víztest kezelések esetén további horgászati
  tilalmi időszakok kerülhetnek bevezetésre, amelyekről a tájékoztatások a helyi hirdető táblákon, és az Egyesület elektronikus felületein lesznek megtalálhatóak.
Találatok: 494

Halfogó versenyek és időpontjaik

 • Ragadozó halfogó: 2019-ben ideiglenesen törölve (Homokbánya)
 • „Nemes” halfogó: 2019-ben ideiglenesen törölve (Homokbánya)
 • Invazív halfogó: 2019-ben ideiglenesen törölve (Homokbánya)
 • Folyóvízi halfogó: szeptember 21-22. (H-Körös, Szarvas)

Ifjúsági és gyermek halfogó versenyek:

 • Ifjúsági halfogó nyári szünetben (Homokbánya)
 • Gyermek halfogó: Betyár-napok (volt Varrodai tó),
 • Horgásztábor, Körösvidéki Sulikupa keretei között
Találatok: 454

Társadalmi munka időpontjai

 • március: 10.
 • március 31.
 • október 13.


Kezdés és helyszín:
reggel 9,00
Kondorosi Homokbánya régi bejárata

Egyéb időpontokban is történnek majd különböző kezelések, beavatkozások.
Kérjük, hogy ezeket mindenki türelemmel és megértéssel vegye majd tudomásul.

Találatok: 638

Felhívás!

Ezúton szeretnénk felhívni valamennyi érintett egyesületi tag figyelmét, a 2018. februárjában hozott
Közgyűlés, horgászállásokra vonatkozó határozatára.
Emlékeztetőül: A Közgyűlésen egyhangú határozat született arról, hogy azok a horgászok, akik a
korábbi években horgászállást alakítottak ki a víztéren vagy annak partján, kivétel nélkül hozzák
azokat balesetmentes és biztonságos állapotba. A veszélyes állapotba került vagy nem megfelelő
állapotú helyeket egykoron kialakító egyesületi tagok a határozat értelmében nem tudják majd
kiváltani addig a bányatóra vonatkozó területi jegyüket, amíg nem teljesítik ez irányú
kötelezettségeiket.
A már korábban felhagyott horgászállások rendbehozatalát vagy felszámolását a közösségi munkák
során az Egyesület fogja elvégezni.
A szükséges és elengedhetetlen beavatkozásokról előzetesen minden érintettnek az Egyesület
horgászmesterével egyeztetnie kell.

HE Elnöksége